Mơ thấy đánh nhau báo hiệu điều gì ? Đánh lô đề con gì hôm nay ?

Mơ thấy đánh nhau báo hiệu điều gì ? Đánh lô đề con gì hôm nay ?