Mơ thấy ngồi trên xe ô tô là điềm gở hay điềm lành? Đánh con gì?